Brandweer

 

In een van mijn vorige blogs had ik het er over dat de overheid meer coachend moet optreden dan handhavend. Ik ben overtuigd dat bedrijven tot meer bereid zijn, als dit in goed en redelijk overleg gebeurt met ter zake kundige medewerkers van de overheid.

Bovendien zullen bedrijven dan ook meer bereid zijn terug te doen voor die overheid.

Een van de zaken waar bedrijven eigenlijk tijd en energie in zouden moeten steken is het informeren en ondersteunen van de brandweer.

Dit zijn de eerstelijns hulpverleners. Zij gaan uw pand binnen als er slachtoffers binnen zijn. Zij hebben dus het recht geholpen te worden als er bijzondere risico’s zijn. Je kunt niet eisen van de brandweer dat zij van alle risico’s op hoogte zijn, zeker niet als het ook nog eens vrijwillige brandweer betreft.

Bedrijven zouden dus de lokale of regionale brandweer, desnoods ’s avonds of op zaterdag, moeten uitnodigen voor een rondleiding of een oefening. Zodat zij de risico’s kennen. Want een bekend risico is vele malen beter beheersbaar.

Dit vraagt dus een goede dialoog tussen bedrijven die openheid geven en overheid die zich niet alleen opstelt als “bevoegd gezag”.