ADR veiligheidsadviseur

ADR-veiligheidsadviseur van TPC Advies

Bent u voor uw onderneming op zoek naar een ADR-veiligheidsadviseur, dan bent u bij TPC Advies aan het juiste adres. Als u binnen uw bedrijf gevaarlijke goederen moet vervoeren, laden, opslaan of lossen, is een veiligheidsadviseur verplicht. Maar die hoeft u niet perse zelf in dienst te hebben, u mag deze dienst extern inhuren. Op deze manier hoeft u als onderneming niet zelf een veiligheidsadviseur in dienst te nemen.

ADR staat voor “Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route” of wel het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Een veiligheidsadviseur ziet erop toe dat dit op correcte wijze gebeurd. Zo controleert een adviseur voor gevaarlijke goederen niet alleen of de documenten voldoen aan de juiste regelgeving, maar ziet deze ook toe op een juiste etikettering van de producten. Het is tevens de taak van de veiligheidsadviseur om te controleren of het werkende personeel over voldoende kennis beschikt zodat zij hun taken op een veilige manier kunnen uitvoeren.

Ook voor het analyseren van incidenten met gevaarlijke goederen en het maken van een veiligheidsjaarverslag, is het inschakelen van een veiligheidsadviseur noodzakelijk. Toch hoeft u als onderneming wat gevaarlijke goederen transporteert geen adviseur in vaste dienst te hebben. De ervaren en vakkundige veiligheidsadviseur van TPC Advies staat u daarin graag bij.

Waarom een ADR-veiligheidsadviseur inhuren

Het vervoeren en transporteren van gevaarlijke goederen over de weg, moet voldoen aan een aantal wettelijk voorgeschreven verplichtingen. Eén daarvan is het inschakelen van een veiligheidsadviseur. Zeker als u als onderneming te maken heeft met het vervoeren, laden, lossen of opslaan van gevaarlijke goederen is dit van belang.

De adviseur controleert of de betreffende regelgevingen en voorschriften worden nageleefd, maar voorziet uw onderneming ook van bruikbaar advies als het gaat om het transporteren van gevaarlijke goederen. Daarnaast verzorgt de veiligheidsadviseur van TPC Advies een overzichtelijk jaarverslag voor uw eigen bedrijfsadministratie. Natuurlijk kunt u bij TPC Advies rekenen op een gecertificeerde veiligheidsadviseur met ruime ervaring in het vak.

Heeft u een bedrijf waarin u vaak of regelmatig gevaarlijke goederen moet lossen, laden of transporteren, maak dan gebruik van de veiligheidsadviseur van TPC Advies.