ADR veiligheidsadviseur

Het ADR, ADN en RID zijn multilaterale overeenkomsten, hoofdzakelijk met Europese landen, betreffende het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg (ADR), over binnenwateren (ADN) en over het spoor (RID). In de ADR is opgenomen dat al uw personeel aantoonbaar gekwalificeerd moet zijn en dat u een ADR Veiligheidsadviseur onder contract moet hebben.

Laden, lossen, vervoeren en opslag van gevaarlijke goederen

In hoofdstuk 1.8.3.1 van de ADR is vastgelegd dat: “Elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of het met dit vervoer samenhangende verpakken, beladen, vullen of lossen omvat, moet een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen, benoemen”.  Dit geldt echter
alleen als uw bedrijf regelmatig meer dan een bepaalde minimum hoeveelheid ontvangt of verstuurt en de verpakkingen niet allemaal in de Limited quantity vallen.

Taken van de veiligheidsadviseur

De ADR Veiligheidsadviseur heeft een aantal taken die ook vastliggen in de ADR wetgeving. Deze bestaan bijvoorbeeld uit het controleren of de documenten voldoen aan de regelgeving, of de etikettering juist is, of het personeel voldoende kennis heeft om veilig te kunnen werken en incidenten analyses.

Ondersteuning als Veiligheidsadviseur

U kunt deze taken als bedrijf zelf invullen. maar soms ontbreekt de specifieke kennis en is het goed deze expertise van buiten het bedrijf aan te trekken. TPC Advies kan u ondersteunen door de taken van ADR Veiligheidsadviseur van u over te nemen. Wilt u weten wat TPC Advies specifiek voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.