CLP

De CLP verordening, ook wel EU-GHS genoemd, geeft door middel van een classificatie, uitvoering aan de stofindeling van de Reach verordening. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures. Elke “gevaarlijke” stof of mengsel moet volgens deze CLP verordening zijn verpakt en zijn voorzien van een etiket.

Wet- en regelgeving voor het verpakken en labelen van gevaarlijke stoffen

Voor sommige stoffen is dit heel eenduidig. Voor mengsels kan dit lastig zijn omdat er dan gebruik moet worden gemaakt van somregels, grenswaarden en uitzonderingen.

U mag niet over etiketteren en u mag uw product ook niet te laag indelen. Al met al is ook het juist indelen en etiketteren niet heel makkelijk.  Daarnaast moet u rekening houden met de juiste verpakking, geschikt verpakkingsmateriaal, kinderveilige sluitingen, voelbare driehoek, omverpakking voor het vervoer en juiste etikettering daarvan volgens ADR.  Allemaal regelgeving waar u rekening mee moet houden voordat uw product naar de klant kan.

Controle

U kunt hier op elk moment in de keten op gecontroleerd worden. Bij broncontrole door ILenT, NVWA of inspectie SWZ, maar het kan ook onderweg of bij uw klant, met alle negatieve effecten van dien. Het is dan verstandig om hiervoor advies in te winnen. Hiervoor kunt u terecht bij TPC Advies. TPC Advies kan u helpen deze zaken goed te regelen en problemen te voorkomen.

Wilt u meer weten over TPC Advies en hoe wij u kunnen adviseren over de CLP verordening? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag verder. U vindt onze contactgegevens op de website.