CLP

De juiste informatie op het etiket volgens CLP

Middels de CLP verordening voorziet u uw chemische producten en verpakkingen van de juiste etikettering. Dit gebeurd op basis van de CLP-verordening. Als u als onderneming producten produceert of importeert met chemische bestanddelen en deze producten als “gevaarlijk” worden beoordeeld, is een etiket dat voldoet aan de CLP verordening verplicht. Hiermee wijst u de eindgebruiker op de risico‚Äôs die de betreffende stoffen met zich meebrengt. CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging.

Heb ik CLP etikettering en verpakkingen nodig voor mijn producten

Als uw onderneming chemische producten produceert of importeert, dan moeten de etiketten en verpakkingen voorzien zijn van de juiste labels. Naast het feit dat deze etiketten relevante en voorgeschreven informatie moet bevatten over het product, moet deze ook worden aangeboden in de taal die gelijk is aan het land waaraan u levert. Op het etiket moet vanaf 1 januari 2021 ook een UFI code staan. Een UFI code is een code van 4 x 4 cijfers of letters (xxxx-xxxx-xxxx-xxxx). Meer informatie kunt halen van de website https://uficode.nl . Naast de vermelding van de UFI=code, moet u uw product(en) ook aanmelden bij het Gif-centrum en/of de ECHA website.

De informatie moet dan ook in elke taal hetzelfde zijn.
Het maken en samenstellen van een CLP-etiket of verpakking is niet eenvoudig. Hiervoor is niet alleen een gedegen kennis en ervaring nodig, maar ook een brede kennis van de nieuwste wet- en regelgeving. Alleen op deze manier kunt u de producten binnen uw onderneming voorzien van de wettelijk verplichte etiketten en verpakkingen.

Natuurlijk hoeft u als ondernemer niet speciaal een gecertificeerde werknemer in dienst te nemen. Bij TPC Advies helpen we u graag bij het vervaardigen en maken van de juiste CLP-etiketten. Op deze manier kunt u al uw producten en verpakkingen voorzien van de juiste CLP informatie. Wilt u meer informatie? Neem dan vrijblijvend contact op met TPC Advies voor de mogelijkheden.