Cursus gevaarlijke stoffen

Als uw medewerkers met chemicaliën werken is het van belang dat zij op de hoogte zijn van de risico’s van deze gevaarlijke stoffen. Vaak zijn er voldoende maatregelen genomen door een bedrijf om de veiligheid te verbeteren, maar ontbreekt het aan veiligheidsbewustzijn onder de medewerkers. Een cursus over gevaarlijke stoffen kan dan helpen om het begrip en bewustzijn te vergroten.

Gevaar kennen én herkennen

Het blijft mensenwerk. Ook al heeft u geïnvesteerd in een automatisch sluitende deur met bijvoorbeeld een gasblusinstallatie, dan nog is er kans dat er iets misgaat. Als een medewerker iets in de deuropening zet, omdat hij zich niet realiseert wat de gevolgen zijn bijvoorbeeld. Dit soort situaties komen nog voor, omdat medewerkers te weinig bij stilstaan bij de risico’s. Een cursus gevaarlijke stoffen behandelt de risico’s van chemicaliën, waardoor uw medewerkers het gevaar beter kennen én herkennen.

Leren over gevaarlijke stoffen

De cursus gevaarlijke stoffen wordt op locatie gegeven en duurt een dag. Het werkt het beste als zoveel mogelijk medewerkers deelnemen. Het doel van de cursus is om de kennis en veiligheidsbewustzijn te vergroten en uw medewerker enthousiast te maken voor veiligheid. Veiligheid kost geld, maar het levert ook veel op. Naast het voorkomen van incidenten en schade, gaat de kwaliteit omhoog en worden fouten en boetes voorkomen.

Cursus op maat

TPC Advies verzorgt een eendaagse cursus op locatie, deze cursus wordt op maat gemaakt, op basis van de wensen en de behoeften van uw bedrijf. We horen graag wat we voor u en uw bedrijf kunnen betekenen. Samen maken we een leerzame dag van! Neem nu contact met ons op. De contactgegevens vindt u op onze website.