Magazijn

Het Magazijn is ook meestal wel duidelijk, hoge concentratie van diverse chemische stoffen (al dan niet verpakt) geeft, met name bij incidenten een groot risico. Alle vervoersbewegingen die er plaats vinden vormen een “risico”. Voor opslag van chemicaliën hebben we in Nederland wel duidelijke en strenge regelgeving.

In het magazijn worden over het algemeen geen verpakkingen geopend. Alleen bij incidenten is er het risico dat stoffen direct vrij komen. Maar de opslag en het vervoer van chemicaliën zijn streng gereguleerd middels PGS 15 en ADR. Tijdens deze cursus gaan we dan ook dieper in op de diverse aspecten van deze regelgeving. Al laten we ook tijdens deze cursus zien waar de risico’s vandaan komen.
Onderwerpen zijn:

  • Lezen van de etiketten en de WIK’s
  • Bekend zijn met de risico’s van de stoffen
  • Wat te doen bij incidenten
  • Welke PBM’s moet je hebben en wanneer gebruik je ze.
  • Wat moet je weten van de PGS 15
  • Wat moet je weten van het ADR

De cursus duurt van ‘s morgens 9.30 uur tot ca. 16.00 uur.
De kosten zijn € 375.- per persoon.