Etiketten en VIB’s volgens CLP en Reach

Deze cursus is gericht op het juist etiketteren in interpreteren van de VIB-en. Ook dit hangt nauw samen met veiligheid. Naar de eigen organisatie is het van belang dat een VIB juist geïnterpreteerd kan worden en naar de klanten toe is het van belang dat zij de juiste informatie op het etiket en op het VIB krijgen.