Het veiligheidsinformatieblad

Met het naderen van de Reach deadline in juni 2018, wordt er door bevoegde instanties steeds meer gelet op de VIB’s (VeiligheidsInformatieBlad, SDS-en,  MSDS).

Niet alleen de opmaak moet conform Reach zijn, ook moeten de gebruikte stoffen, als die onder de Reach regelgeving  vallen, een Reach registratienummer hebben.
Het even overnemen van een Leveranciers VIB is niet makkelijk en kost zeker veel tijd. Met voldoende kennis van de receptuur (en de chemie er achter), van classificatie en alle VIB’s van de grondstoffen kunt zeker een goed VIB maken, maar het kost u wel 1 of 2 dagen.

Natuurlijk, als u elk jaar tientallen VIB’s moet maken, koopt u een eigen programma en volgt een van de medewerkers een opleiding om dit te kunnen doen. Let er wel op dat naast de aanschaf, ook de inrichting van het pakket en de jaarlijkse licenties een behoorlijke kosten post zijn. Afhankelijk van de frequentie volgt een vlotte afhandeling vanzelf. Maar in alle eerlijkheid, als het een wat complexere receptuur is met nieuwe grondstoffen, welke data u ook nog in moet brengen, kan het alsnog 2 dagen duren en dat wordt dan een duur VIB.
Een goede VIB is niet alleen een wettelijk verplichting of een zaak van de veiligheid, in uw eigen bedrijf, maar ook in het bedrijf van uw klanten. De tijd dat bedrijven niets doen met een VIB is zo langzamerhand verleden tijd. Klanten, leveranciers en overheid vragen er steeds vaker om en dan is een goed VIB een marketing tool geworden.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

VEILIGHEID OP HET LABORATORIUM IS NIET VANZELFSPREKEND.

Op verreweg de meeste laboratoria wordt netjes en met kennis van zaken gewerkt. Toch is veiligheid daarmee nog niet vanzelfsprekend. In de meeste opleidingen is veiligheid geen special vak en eenmaal aan het werk wordt kennis over de chemie verwart met weten hoe het veilig moet.
Het is daarom goed eens ECHT stil te staan bij de veiligheid op het laboratorium. Hoe is de opslag geregeld van de chemicaliën, van het afval, van het glas werk. Hoe staat het met de etikettering enz, enz, enz.
Veel onderwerpen die tijdens de veiligheidsscan voor het laboratorium tevoorschijn kunnen komen.
En al weten de medewerkers veel chemie, een bewustwordingstraining over veiligheid kan zeker bijdragen aan lange termijn verbetering.
In de cursus “Veilig werken met chemicaliën” belichten we de diverse aspecten die specifiek met veiligheid te maken hebben, waaronder het lezen van veiligheidsbladen, het juist classificeren en etiketteren van mengsels, opslag van chemicaliën. Ook randzaken komen om de hoek, zoals wat basis ADR regels, PGS 15, enz. Juist omdat er veel kennis aanwezig is op het laboratorium, kan vandaaruit ook de juiste ondersteuning gegeven worden betreffende veiligheid op andere afdelingen.
TPC Advies biedt zowel de scan als de (in-company) cursus aan.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Veiligheid, kwaliteit, milieu en Arbo

Veiligheid, kwaliteit, milieu en Arbo gaan hand in hand. Een goed kwaliteit leveren zonder de veiligheid zeker te stellen is nauwelijks denkbaar. Immers de maatregelen om de kwaliteit zeker te stellen overlappen de maatregelen voor veiligheid. Dit geldt voor productie EN voor het magazijn. En een goede kwaliteit en veiligheid sluit naadloos aan bij alle milieu aspecten en natuurlijk arbobeleid. Arbobeleid is tenslotte voor een belangrijk deel veiligheid. Een productie ruimte of een magazijn waarvan uit aantoonbaar kwaliteit wordt geleverd is ook veilig. Orde en netheid zijn dan vanzelfsprekend. U kunt het ook omdraaien. Als uw productie en magazijn veilig zijn en u voldoet aan regelgeving, levert u ook een goede kwaliteit.
Naast de borging in de organisatie door middel van een managementsysteem, is het van groot belang dat de medewerkers weten waar ze mee werken en waar ze op moeten letten.
Opleiding en training is dan ook essentieel.
Het is volgens TPC Advies dan ook niet zinvol 3 of 4 verschillende systemen op te tuigen. Eén systeem die alle 4 de vlakken bestrijkt, begrijpelijk, snel en kosten besparend. En een juiste “Mind set” voor alle medewerkers door training en samenwerking. TPC Advies richt zich op de mensen in en achter de chemie.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Opslag volgens PGS15

Voor het opslaan van grotere hoeveelheden chemicaliën en dat begint al bij 25 of 50 kg, moet u voldoen aan de PGS 15 en heeft u vaak een vergunning nodig. Deze vergunning zal altijd verwijzen naar het PGS 15. De versie 2015 is in gereed en gepubliceerd. Inmiddels is dit de 3e versie van het PGS 15. En steeds zijn er veranderingen die effect kunnen hebben op uw vergunning bij een revisie. Bij het aanvragen van een vergunning en bij revisie van uw huidige vergunning wordt er van u verlangt dat u een UPD schrijft; een Uitgangspunten document. Dit om te beoordelen of uw (nieuwe) start situatie voldoet aan de wetgeving van vandaag, maar ook om te zien hoe u omgaat met nieuwe wetgeving en Beste Beschikbare Techniek in de toekomst.
Een goede UPD omvat meer dan alleen de blusinstallatie en het betreffende magazijn. Een goed UPD, waar u ook in de toekomst op kunt vertrouwen en rechten aan kan ontlenen omvat alle bedrijfsaspecten, veiligheid in de hele organisatie en alle mogelijke risico punten met uw actie daar omtrent.
Deze UPD moet elke 5 jaar worden herschreven, beoordeeld door de A-inspectie en worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
Het opstellen van een UPD met de PGS 15 in het vizier is geen makkelijke taak. Net als het opstellen van de vergunning aanvraag of revisie voor een PGS 15 magazijn.
TPC Advies kan hier veel voor u betekenen. Zowel bij het aanvragen van de vergunning en het contact met het bevoegd gezag, als voor het opstellen van het UPD.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Veilig werken is van cruciaal belang.

Er is de laatste jaren veel wetgeving veranderd en nog steeds gaat het snel. De inkt van de ene verandering is nog niet droog of het volgende onderwerp wordt al weer aangepakt.

Reach is nog in volle gang, al merken de meeste downstream users hier niet veel van. Als u importeert of produceert, merkt u het des te meer. CLP of EU-GHS is nu volledig geïmplementeerd en alleen de handel heeft misschien nog producten met en “oud” label.
Als producent van mengsels moeten alle etiketten en MSDS-en inmiddels zijn aangepast. Vervolgens is de PGS 15, PGS 14 en PGS 29 aan de beurt. Ofwel de hele PGS reeks wordt opnieuw beoordeeld.
U moet dus bij een revisie van de vergunning straks gaan werken met de nieuwe PGS 15 e.d. Los van dit alles moet er iedere 5 jaar een up-date van uw UPD plaatst vinden.
En ondanks alle nieuwe regels en wetgeving en al het werk dat u heeft verzet, heeft de chemie nog steeds de naam gevaarlijk te zijn en schadelijk voor het milieu.
Of dat imago ooit is te veranderen is niet waarschijnlijk, maar met elkaar kunnen we er wel voorzorgen dat we kunnen aantonen dat het alleen imago is en niet met de werkelijkheid strookt.
Juiste MSDS-en en etikettering, goede opleidingen voor het personeel en aandacht voor de regelgeving is een must om dat te bereiken.

De wetgever eist met name in de opslag een goede opleiding en een veiligheidsadviseur die daarop toe ziet, maar vergeet niet dat de meeste incidenten gebeuren in productie en op het laboratorium. Juist daar is veilig werken van cruciaal belang.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Geen veiligheidsadviseur? € 5.000,- boete.

Dat is een van de sancties die u als organisatie met vervoer, in, op en uitslag van gevaarlijke stoffen boven het hoofd hangt als u geen veiligheidsadviseur onder contract heeft.
Gelukkig krijgt u bij een eerste constatering 3 maanden de gelegenheid om de situatie te verbeteren en in 3 maanden kan er veel gedaan worden.
Maar ook als u wel een veiligheidsadviseur heeft, is het goed om, in het licht van het feit dat de ILT in 2016 gaat handhaven, te bekijken of alles voldoende is afgedekt. Onderstaande link geeft aan waar de ILT met name, maar niet uitsluitend, op gaat letten.
In artikel 1.8.3 van het ADR staan de taken van de veiligheidsadviseur gespecificeerd. Heeft u de tekst niet, ik stuur u die graag toe.
Let u ook met name op de opleiding van uw medewerkers met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. U kunt waarschijnlijk beter zelf een cursus uitzoeken, dan dat er een door de Omgevingsdienst of ILT wordt opgelegd.
En let op, niet alleen de magazijnmedewerker heeft kennis nodig. Ook productie en laboratoriummedewerkers moeten betreffende veilig werken regelmatig bijgespijkerd worden.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/gevaarlijke_stoffen/handhaving_veiligheidsadviseur_en_jaarverslag/

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Nieuwe indeling – Etiketten en MSDS-en

Het is inmiddels november 2014 en het aftellen tot 1 juni 2015 is begonnen. Nog 7 maanden en dan moeten uw producten de nieuwe labels hebben en moeten ook uw MSDS-en van de mengsels voldoen aan de CLP indeling. U zult zeggen nog 7 maanden, dan heb ik tijd zat.

Als u niet al te veel verschillende mengsels heeft en u heeft geen voorraad etiketten, dan heeft u inderdaad nog tijd genoeg. Maar toch is het zaak om zo langzamerhand wel een begin te maken. Zijn uw leveranciers al helemaal rond of verschuilen die zich ook achter de regel dat ze pas op 1 juni 2015 klaar hoeven te zijn en laten ze u in de kou staan? U kunt nu alvast de druk gaan opvoeren en zorgen dat u er verder klaar voor bent. Want ook al heeft u niet veel producten, het maken van nieuwe MSDS-en is altijd een tijdrovende klus, tenzij u dit natuurlijk uit besteed, maar ook dan zal de drukte en dus de levertijd toe gaan nemen, is de verwachting.
En houdt u ook rekening met het feit dat uw klanten niet het idee willen hebben dat ze nog 2 jaar “oude voorraad” krijgen.
Misschien willen ze er nu niet aan, dat de meer labels op moeten of “zwaarder” geëtiketteerd moet worden, maar reken er op dat, als straks na 1 juni 2015 75% van de leveranciers de nieuwe labels voert, uw oude labels niet meer intrek zijn. Dan willen ze nieuw product met nieuwe labels.
Voor de overgang van Stoffen naar de nieuwe wetgeving in 2010, was dit allemaal niet zo’n probleem, want toen was 99% van de klanten de professionele markt, maar u heeft 10 tegen 1 nu ook met consumenten te maken.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Waarom cursussen en trainingen?

De crisis is misschien door haar dieptepunt heen, dat wil niet zeggen dat bij alle bedrijven de bomen al tot in de hemel groeien. Bovendien heeft de crisis ons geleerd dat je geen kosten moet maken die niet nodig zijn. Dat kan in mindere tijden je bedrijf redden. Toch wil ik een lans breken voor trainingen en cursussen. U zult (terecht) zeggen dat dit eigen belang is en ik zal dat niet ontkennen. Toch is er ook iets anders waarvan ik echt overtuigd ben; opleiding van uw personeel kan net zo veel opbrengen als een noodzakelijke nieuwe machine. Niet alleen motiveert het uw medewerkers en geeft het loyaliteit, het verbeterd de prestaties en interesses.
Dat geld in het algemeen!
Ik richt me met name op trainingen betreffende het veilig werken in de chemie, of met chemie. Sinds ik in 2010 mijn eigen Adviesbureau ben begonnen ben ik bij veel bedrijven op bezoek geweest. Ik heb bedrijven gezien waarvan ik diep onder de indruk was, maar er waren ook bedrijven die het op zich goed voor elkaar hadden, maar waar het bewustzijn dat er met chemie gewerkt werd totaal ontbrak. Dat waren geen slechte bedrijven, zeker niet. Maar de focus lag duidelijk niet op chemische kennis.
Als je in Nederland, maar ook daarbuiten, wilt starten met een koeriersdienst van uit je achterkamer kan dat, MAAR je personeel moet minimaal een rijbewijs hebben. Als je een chemisch bedrijfje op wilt zetten vanuit de schuur, mag je dat zonder enige kennis van zaken starten. Zeker als je de voorraden laag houd. Misschien moet je iets met een vergunning of een melding regelen maar dat is het wel. En dat is eigenlijk heel raar! De wereld is doodsbang voor chemie, maar we eisen niet dat men weet waar men mee bezig is. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat er per jaar 1600 (dodelijke) slachtoffers vallen door werk gerelateerde invloed van gevaarlijke stoffen. Bij 3 x zoveel als in het verkeer! Daar moeten we aandacht aan geven.
Na toch wat serieuze incidenten, ontstaat het gevoel in Nederland dat er “awareness” moet zijn bij degene die met chemicaliën werken. En in het kader van “Good Practisch” is dat een goede zaak. Zorg dat uw medewerkers zich bewust zijn waar ze mee werken en hoe dat veilig kan. Het voorkomt ongevallen en zorgt voor rust in de organisatie.

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

Brandweer

 

In een van mijn vorige blogs had ik het er over dat de overheid meer coachend moet optreden dan handhavend. Ik ben overtuigd dat bedrijven tot meer bereid zijn, als dit in goed en redelijk overleg gebeurt met ter zake kundige medewerkers van de overheid.

Bovendien zullen bedrijven dan ook meer bereid zijn terug te doen voor die overheid.

Een van de zaken waar bedrijven eigenlijk tijd en energie in zouden moeten steken is het informeren en ondersteunen van de brandweer.

Dit zijn de eerstelijns hulpverleners. Zij gaan uw pand binnen als er slachtoffers binnen zijn. Zij hebben dus het recht geholpen te worden als er bijzondere risico’s zijn. Je kunt niet eisen van de brandweer dat zij van alle risico’s op hoogte zijn, zeker niet als het ook nog eens vrijwillige brandweer betreft.

Bedrijven zouden dus de lokale of regionale brandweer, desnoods ’s avonds of op zaterdag, moeten uitnodigen voor een rondleiding of een oefening. Zodat zij de risico’s kennen. Want een bekend risico is vele malen beter beheersbaar.

Dit vraagt dus een goede dialoog tussen bedrijven die openheid geven en overheid die zich niet alleen opstelt als “bevoegd gezag”.

 

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen

De coachende overheid

Dat er een gezamenlijk belang van bedrijven (in de chemische sector) en de overheid is, is duidelijk.
Misschien moeten we dat  eens wat meer voor het voetlicht te brengen.
De stap maken naar het samenwerken in plaats van de “wij en zij” standpunten vast te houden.

In de praktijk zou de overheid (gemeentes voorop) moeten coachen. De websites geven vaak het idee dat je als ondernemer alleen maar hoeft te vragen en je krijgt alle samenwerking. In werkelijkheid loopt het nogal eens anders.
Alhoewel er al wel veel gemeenten een begin hebben gemaakt met deze manier van werken, wordt de samenwerking vaak in de tijd, niet voldoende door gezet.

Dit is zeker ook geen “aanval” op de overheden. Ik ben overtuigd dat de meeste ambtenaren niets liever willen dan samenwerken. Maar vaak lukt het, om welke reden dan ook, niet goed.
Ik realiseer me dat ik dat niet voor elkaar krijg met deze blog, maar …. je maar nooit ;-).

Om bij mijn sector te blijven willen beide partijen een chemische sector die veilig is voor mens en milieu.
Als we de afgelopen decennia bekijken, is de conclusie gerechtvaardigd dat ruim 90% van de bedrijven het doel, veiligheid voor mens en milieu, naar eer en geweten heeft nagestreefd en meestal ook gerealiseerd heeft.

Natuurlijk worden ook bedrijven op dit gebied soms ingehaald door de techniek en kan het al snel weer beter, maar kunnen de bedrijven zich dit soms simpel weg niet veroorloven.
Productiebedrijven en op- en overslagbedrijven, zijn over het algemeen, niet de bedrijven waar de meeste winst valt in de keten, maar daar moeten wel de meeste kosten worden gemaakt om de veiligheid voor mens en milieu (zowel voor het product als voor de productielocatie)  te waarborgen.

Als je als bedrijf kiest om een bepaalde sector aan de slag te gaan, moet je je aan de maatschappelijke regels houden. Dat moet het bedrijf dan zelf opzetten en op peil houden, ook zonder dat de overheid daar op toeziet.
Als die sector chemie, voeding of farma is, past het niet, het absolute minimum te realiseren. Dan moet het bedrijf het zeker voor het onzekere nemen.
Dat wil het niet altijd zeggen dat een maatregel die 5 of 10 jaar geleden genomen is nu niet meer zou werken.

De overheid zou zich hier dan een veel meer een coachende rol moeten aanmeten en meer naast de bedrijven gaan staan. Samen op weg naar een veilige goede en haalbare oplossing.
Het is vaak wel officieel beleid, maar het zou de praktijk van alle dag moeten zijn.

Het is niet alleen de overheid die soms dwars ligt en hard roept “wij zijn bevoegd gezag”.
Sommige bedrijven willen niet samenwerken met de overheid uit frustratie of uit (al dan niet misplaatste) woede over zaken uit het verleden.
En natuurlijk als bedrijven niet willen, moet er gehandhaafd worden. Duidelijk, maar in de meeste gevallen is meer te bereiken met een goede samenwerking.

Dus laat overheid en bedrijfsleven samen voor één doel gaan. Het wordt dan leuker, makkelijker en 100 tegen 1 ook veiliger!

Geplaatst in Geen categorie | Een reactie plaatsen