Geen veiligheidsadviseur? € 5.000,- boete.

Dat is een van de sancties die u als organisatie met vervoer, in, op en uitslag van gevaarlijke stoffen boven het hoofd hangt als u geen veiligheidsadviseur onder contract heeft.
Gelukkig krijgt u bij een eerste constatering 3 maanden de gelegenheid om de situatie te verbeteren en in 3 maanden kan er veel gedaan worden.
Maar ook als u wel een veiligheidsadviseur heeft, is het goed om, in het licht van het feit dat de ILT in 2016 gaat handhaven, te bekijken of alles voldoende is afgedekt. Onderstaande link geeft aan waar de ILT met name, maar niet uitsluitend, op gaat letten.
In artikel 1.8.3 van het ADR staan de taken van de veiligheidsadviseur gespecificeerd. Heeft u de tekst niet, ik stuur u die graag toe.
Let u ook met name op de opleiding van uw medewerkers met betrekking tot het werken met gevaarlijke stoffen. U kunt waarschijnlijk beter zelf een cursus uitzoeken, dan dat er een door de Omgevingsdienst of ILT wordt opgelegd.
En let op, niet alleen de magazijnmedewerker heeft kennis nodig. Ook productie en laboratoriummedewerkers moeten betreffende veilig werken regelmatig bijgespijkerd worden.

https://www.ilent.nl/onderwerpen/transport/gevaarlijke_stoffen/handhaving_veiligheidsadviseur_en_jaarverslag/