Arbo

Als veiligheid en kwaliteit uw doel zijn is Arbozorg niet langer een thema. Dat is dan geheel ingedekt.
Dat neemt niet weg dat hier ook regels en wetten gelden waar u aantoonbaar aan moet voldoen.
Een BHV organisatie en een up-to-date RI&E passen perfect in het veiligheidstraject. Ook het meten van de Blootstellingswaarden van de gebruikte grondstoffen ondersteunt een goed Arbo-beleid.
Maar ook een duidelijk sanctie beleid is een onmisbaar, zij het niet populair, onderdeel van het kwaliteits-, veiligheids- en arbobeleid.
Helaas hebben wij mensen het nodig om te weten dat er een stok achter de deur staat.
Het voordeel om al deze zaken niet gescheiden te zien maar als één management systeem is dat u niet elke verandering op 4 plaatsen moet vastleggen en dat iedereen in   de organisatie altijd weet waar hij of zij aan toe is.

TPC Advies ondersteunt u graag bij het invoeren hiervan. Maar ook bij onderdelen zoals het meten van de blootstellingswaarden in ruimtes.