Kwaliteit

Voor de meeste MKB bedrijven geldt dat kwaliteit samen met veiligheid en milieu in een hand ligt. Logisch want veiligheid, kwaliteit en milieu gaan hand in hand. In veel gevallen is deze persoon ook aanspreekpunt voor het bevoegd gezag betreffende de vergunning en doet deze er ook het MSDS-en beheer bij en is hij aanspreekpunt voor de etikettering. Met een beetje goede wil kan hij dan ook wel BHV-coördinator zijn. Allemaal logische keuzes om de kennis die deze coördinator heeft optimaal te gebruiken. Het enige nadeel van deze persoon is dat hij of zij maar één hoofd en twee handen heeft. Er bestaat een redelijke kans dat het allemaal niet te coördineren is. Het is een te breed speelveld en het is voor de meeste coördinatoren te veel om te managen. Als iemand te veel zaken heeft af te handelen moeten er prioriteiten gesteld worden. Waar is de kans dat er iets misgaat het grootst en wat is het effect. Aangezien er gelukkig bij de meeste bedrijven weinig ongelukken gebeuren, is veiligheid al snel een papieren zekerheid. Dit moet u willen voorkomen. TPC Advies kan u ondersteunen en daar inspringen waar het nodig is. Enkele zaken waarmee TPC Advies u kan ondersteunen: MSDS-en, Opslag, Milieu, Kwaliteit en Bedrijfscontinuïteit.