Bedrijfscontinuïteit

Het hebben van een goed onderbouwd Veiligheidsbeheerssysteem heeft een duidelijk voordeel. Het voorkomt dat u ingeval van incidenten moet gaan verzinnen wat u moet gaan doen. Aansluitend is een  Bedrijfscontinuïteitsplan een perfecte aanvulling . Als u alle mogelijke risico’s voor het Veiligheidsbeheerssysteem toch de revue laat passeren, is het voor de hand liggend ook dit Bedrijfscontinuïteitsplan op te zetten. Want als u om welke reden dan ook een periode, uw pand niet kan betreden is dit geen schade die de verzekering dekt. Er een keer over nagedacht hebben kan dan veel tijd en geld sparen.