Opslag volgens PGS15

Voor het opslaan van grotere hoeveelheden chemicaliën en dat begint al bij 25 of 50 kg, moet u voldoen aan de PGS 15 en heeft u vaak een vergunning nodig. Deze vergunning zal altijd verwijzen naar het PGS 15. De versie 2015 is in gereed en gepubliceerd. Inmiddels is dit de 3e versie van het PGS 15. En steeds zijn er veranderingen die effect kunnen hebben op uw vergunning bij een revisie. Bij het aanvragen van een vergunning en bij revisie van uw huidige vergunning wordt er van u verlangt dat u een UPD schrijft; een Uitgangspunten document. Dit om te beoordelen of uw (nieuwe) start situatie voldoet aan de wetgeving van vandaag, maar ook om te zien hoe u omgaat met nieuwe wetgeving en Beste Beschikbare Techniek in de toekomst.
Een goede UPD omvat meer dan alleen de blusinstallatie en het betreffende magazijn. Een goed UPD, waar u ook in de toekomst op kunt vertrouwen en rechten aan kan ontlenen omvat alle bedrijfsaspecten, veiligheid in de hele organisatie en alle mogelijke risico punten met uw actie daar omtrent.
Deze UPD moet elke 5 jaar worden herschreven, beoordeeld door de A-inspectie en worden voorgelegd aan het bevoegd gezag.
Het opstellen van een UPD met de PGS 15 in het vizier is geen makkelijke taak. Net als het opstellen van de vergunning aanvraag of revisie voor een PGS 15 magazijn.
TPC Advies kan hier veel voor u betekenen. Zowel bij het aanvragen van de vergunning en het contact met het bevoegd gezag, als voor het opstellen van het UPD.