PGS 15

Chemicaliën zijn gevaarlijke stoffen, logisch dat er dan strenge regels verbonden zijn aan de opslag ervan. Bij het aanvragen of herzien van een opslagvergunning wordt de PGS 15 richtlijn gebruikt. Met deze richtlijn wordt invulling gegeven aan de veiligheid.

Waar u rekening mee moet houden

Richtlijn PGS 15 is in veel gevallen een wet geworden voor bedrijven, de richtlijn PGS wordt namelijk vaak opgenomen in de vergunning als verwijzing. Maar er is nog meer waar u rekening mee moet houden. Afhankelijk van wat en hoeveel wilt opslaan, moet u misschien een UPD (uitgangspuntendocument) schrijven en een blusinstallatie aanleggen. In de richtlijn wordt ook verwezen naar de zogenaamde BBT, dit staat voor Best Bestaande Techniek. Mogelijk moet u bij aanvraag van een vergunning bij nieuwbouw, maar ook bij herziening of verbouwen voldoen aan deze BBT.

Voorkom problemen in later stadium

Het is verstandig om de zaken goed uit te werken en in een vroeg stadium in overleg te gaan met de Regionale Uitvoeringsdienst, zo voorkomt u problemen in een later stadium van het traject. Een goede begeleiding van dit traject vereist voldoende kennis van de plichten en rechten. Ook regelmatig goed overleg met bevoegd gezag is tevens van belang. Alleen kost dit veel tijd en u besteedt het misschien liever uit. TPC advies heeft de kennis en kunde op het gebied van PGS 15 en kan een rol spelen in het overleg en advisering. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem nu contact met ons op. De contactgegevens vindt u op onze website.