PGS 15

PGS 15 – opslag van verpakte “gevaarlijke” chemische producten.

Chemicaliƫn (kunnen) gevaarlijke stoffen zijn, logisch dat er dan strenge regels verbonden zijn aan de opslag ervan. Bij het aanvragen of herzien van een opslagvergunning wordt de PGS 15 richtlijn gebruikt. Met deze richtlijn wordt invulling gegeven aan de veilige opslag.

Waar u rekening mee moet houden

Richtlijn PGS 15 is in veel gevallen opgenomen in de vergunning en daarmee wet geworden voor bedrijven. Maar er is nog meer waar u rekening mee moet houden. Afhankelijk van wat en hoeveel u wilt opslaan, moet u misschien een UPD (uitgangspuntendocument) schrijven en veel aanvullende maatregelen nemen. In de richtlijn wordt ook verwezen naar de zogenaamde BBT, dit staat voor Best Bestaande Techniek. Bij aanvraag van een vergunning voor nieuwbouw moet u aan deze BBT voldoen, maar ook bij herziening of verbouwen moet u mogelijk voldoen aan deze BBT.

Voorkom problemen in later stadium

Het is verstandig om de zaken goed uit te werken en in een vroeg stadium in overleg te gaan met het bevoegd gezag, zo voorkomt u problemen in een later stadium van het traject. Een goede begeleiding van dit traject vereist voldoende kennis van de plichten en rechten. Ook regelmatig goed overleg met bevoegd gezag is tevens van belang. Alleen kost dit veel tijd en u besteedt het misschien liever uit. TPC advies heeft de kennis en kunde op het gebied van PGS 15 en kan een rol spelen in het overleg en advisering. Wilt u meer weten over onze werkwijze? Neem nu contact met ons op. De contactgegevens vindt u op onze website.