Veilig werken is van cruciaal belang.

Er is de laatste jaren veel wetgeving veranderd en nog steeds gaat het snel. De inkt van de ene verandering is nog niet droog of het volgende onderwerp wordt al weer aangepakt.

Reach is nog in volle gang, al merken de meeste downstream users hier niet veel van. Als u importeert of produceert, merkt u het des te meer. CLP of EU-GHS is nu volledig geïmplementeerd en alleen de handel heeft misschien nog producten met en “oud” label.
Als producent van mengsels moeten alle etiketten en MSDS-en inmiddels zijn aangepast. Vervolgens is de PGS 15, PGS 14 en PGS 29 aan de beurt. Ofwel de hele PGS reeks wordt opnieuw beoordeeld.
U moet dus bij een revisie van de vergunning straks gaan werken met de nieuwe PGS 15 e.d. Los van dit alles moet er iedere 5 jaar een up-date van uw UPD plaatst vinden.
En ondanks alle nieuwe regels en wetgeving en al het werk dat u heeft verzet, heeft de chemie nog steeds de naam gevaarlijk te zijn en schadelijk voor het milieu.
Of dat imago ooit is te veranderen is niet waarschijnlijk, maar met elkaar kunnen we er wel voorzorgen dat we kunnen aantonen dat het alleen imago is en niet met de werkelijkheid strookt.
Juiste MSDS-en en etikettering, goede opleidingen voor het personeel en aandacht voor de regelgeving is een must om dat te bereiken.

De wetgever eist met name in de opslag een goede opleiding en een veiligheidsadviseur die daarop toe ziet, maar vergeet niet dat de meeste incidenten gebeuren in productie en op het laboratorium. Juist daar is veilig werken van cruciaal belang.