Veiligheid, kwaliteit, milieu en Arbo

Veiligheid, kwaliteit, milieu en Arbo gaan hand in hand. Een goed kwaliteit leveren zonder de veiligheid zeker te stellen is nauwelijks denkbaar. Immers de maatregelen om de kwaliteit zeker te stellen overlappen de maatregelen voor veiligheid. Dit geldt voor productie EN voor het magazijn. En een goede kwaliteit en veiligheid sluit naadloos aan bij alle milieu aspecten en natuurlijk arbobeleid. Arbobeleid is tenslotte voor een belangrijk deel veiligheid. Een productie ruimte of een magazijn waarvan uit aantoonbaar kwaliteit wordt geleverd is ook veilig. Orde en netheid zijn dan vanzelfsprekend. U kunt het ook omdraaien. Als uw productie en magazijn veilig zijn en u voldoet aan regelgeving, levert u ook een goede kwaliteit.
Naast de borging in de organisatie door middel van een managementsysteem, is het van groot belang dat de medewerkers weten waar ze mee werken en waar ze op moeten letten.
Opleiding en training is dan ook essentieel.
Het is volgens TPC Advies dan ook niet zinvol 3 of 4 verschillende systemen op te tuigen. Eén systeem die alle 4 de vlakken bestrijkt, begrijpelijk, snel en kosten besparend. En een juiste “Mind set” voor alle medewerkers door training en samenwerking. TPC Advies richt zich op de mensen in en achter de chemie.