VEILIGHEID OP HET LABORATORIUM IS NIET VANZELFSPREKEND.

Op verreweg de meeste laboratoria wordt netjes en met kennis van zaken gewerkt. Toch is veiligheid daarmee nog niet vanzelfsprekend. In de meeste opleidingen is veiligheid geen special vak en eenmaal aan het werk wordt kennis over de chemie verwart met weten hoe het veilig moet.
Het is daarom goed eens ECHT stil te staan bij de veiligheid op het laboratorium. Hoe is de opslag geregeld van de chemicaliën, van het afval, van het glas werk. Hoe staat het met de etikettering enz, enz, enz.
Veel onderwerpen die tijdens de veiligheidsscan voor het laboratorium tevoorschijn kunnen komen.
En al weten de medewerkers veel chemie, een bewustwordingstraining over veiligheid kan zeker bijdragen aan lange termijn verbetering.
In de cursus “Veilig werken met chemicaliën” belichten we de diverse aspecten die specifiek met veiligheid te maken hebben, waaronder het lezen van veiligheidsbladen, het juist classificeren en etiketteren van mengsels, opslag van chemicaliën. Ook randzaken komen om de hoek, zoals wat basis ADR regels, PGS 15, enz. Juist omdat er veel kennis aanwezig is op het laboratorium, kan vandaaruit ook de juiste ondersteuning gegeven worden betreffende veiligheid op andere afdelingen.
TPC Advies biedt zowel de scan als de (in-company) cursus aan.